Έργα πριν και μετά

Τα βίντεο που περιέχονται στην παρούσα ενότητα με τίτλο « Eu Changes Crete: Πριν & Μετά» παρουσιάζουν εικόνες που δείχνουν την περιοχή πριν το ξεκίνημα του έργου και τη μεταμόρφωση της ίδιας περιοχής με την υλοποίηση του έργου από την Περιφέρεια Θεσσαλίας μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής.

* Αποξηραμένη Λίμνη Κάρλα- Φωτογραφίες Τάκη Τλούπα, φωτ. αρχείο Βάνιας Τλούπα

ΜΕΝΟΥ x
EU Changes Thessaly

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΘΕΑ