Το πρόγραμμα

Το «EU Changes Crete» είναι ένα πρόγραμμα επικοινωνίας και δράσεων που στόχο έχει την επίτευξη περαιτέρω αναγνωρισιμότητας για τα έργα που συγχρηματοδοτούνται στην Κρήτη από την Πολιτική της Συνοχής μέσω του ΕΣΠΑ και την προβολή του αντίκτυπου τους στην καθημερινότητα των πολιτών της.

Η πολιτική συνοχής είναι η βασική πολιτική επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να στηρίξει τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, την οικονομική ανάπτυξη, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών σε όλες τις περιφέρειες και τις πόλεις της ΕΕ. Η Πολιτική της Συνοχής είναι εκείνη η πολιτική της Ένωσης που βρίσκεται πιο κοντά στους πολίτες της καθώς έχει απτά αποτελέσματα στον τόπο κατοικίας τους, τους αγγίζει στην καθημερινότητα τους οπότε απαντάει ξεκάθαρα και άμεσα στο ερώτημα σε τι μας ωφελεί η συμμετοχή μας στην ΕΕ, ειδικά σε μια περίοδο που η Ελλάδα σταθεροποιείται μετά από μια πολύχρονη οικονομική κρίση, που έθετε την ΕΕ στον καθημερινό δημόσιο διάλογο όχι με πάντα με θετικό τρόπο.

Στην Περιφέρεια Κρήτης, την προγραμματική περίοδο 2014-2020 έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικά έργα, περίπου 500, που αλλάζουν τη ζωή των κρητικών πολιτών στην καθημερινότητά τους. Κυρίαρχη αίσθηση μας είναι ότι οι κρητικοί πολίτες χρήζουν περαιτέρω ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής που αποτυπώνεται με τα εκατοντάδες έργα σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς της καθημερινότητάς τους.

Αξιοποιώντας τα παραπάνω δεδομένα, η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί εργαλείο παρουσίασης ενός στοχευμένου επικοινωνιακού πλαισίου δράσεων ενημέρωσης και συμμετοχής για τους Κρητικούς πολίτες. Όραμά μας είναι η εμπέδωση της προστιθέμενης αξίας που δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής στους πολίτες της Κρήτης.

ΜΕΝΟΥ x
EU Changes Thessaly

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΘΕΑ